Nakon 22 godine sa Vama, unapredili smo našu internet web prezentaciju u saradnji sa kompanijom “Centar Novih Tehnologija” iz Rume.

Podelite Vaše mišljenje sa nama …