Politika privatnosti

Pre korišćenja ove Web stranice pažljivo pročitajte propise politike privatnosti.

Pre korišćenja ove Web stranice pažljivo pročitajte propise politike privatnosti.

Andrić Company veoma ozbiljno shvata privatnost korisnika ove Web stranice i zaštitu Vaših ličnih podataka. Cilj Andrić Company-a je da, ako Andrić Company raspolaže ili obrađuje Vaše lične podatke, u svakom trenutku budete sigurni da se Vaša privatnost poštuje i da se prema Vašim ličnim podacima odnosi sa naročitom pažnjom.

Svrha ove izjave je postavljanje načela koja određuju način na koji Andrić Company raspolaže Vašim ličnim podacima. Pristupanjem našoj Web stranici pristajete na navedene uslove. Ukoliko se ne slažete sa navedenim uslovima,nemojte da koristite ovu Web stranicu.

Andrić Company će se ponašati u skladu sa svim propisima o zaštiti podataka koji se primenjuju u Republici Srbiji, a tiču se načina sakupljanja i korišćenja ličnih podataka.

Andrić Company sakuplja lične podatke kao što su ime, prezime, e-mail adresa i zemlja prebivališta, kao i sve ostale informacije koje korisnici Web stranice dobrovoljno daju. Lični podaci koje unesete biće korišćeni za svrhe pružanja informacija i usluga koje tražite, kao i za marketing, prodaju i razvoj proizvoda. Andrić Company može dati Vaše lične informacije trećim licima, u ili izvan Srbije i Crne Gore, kao što su distributeri naših proizvoda, kako bi obradio Vašu porudžbinu i ispunio Vaše zahteve.

Andrić Company ne preuzima odgovornost za politiku privatnosti niti za sadržaj spoljašnjih Web stranica povezanih sa ovom Web stranicom.

Andrić Company zadržava pravo izmene ovih uslova politike privatnosti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi načina na koji Andrić Company raspolaže ili obrađuje Vaše lične podatke, možete nam se obratiti na adresi:

Andrić Company doo
Industrijska bb, Poštanski fah 27, 22400 Ruma

+381 (22) 490210  /  office@andric.rs