Brendiranje poslovnice banke u ulici Bulevar Mihajla Pupina 4, Novi Sad

U Aprilu 2019. godine završili smo izradu i montažu elemenata vizuelne komunikacije za poslovnicu banke u Novom Sadu. Za ovaj objekat je urađena i krovna reklama.