Implementacija «DRIVE CAFE» obeležja

Tokom 2017 i 2018. godine završili smo implementaciju Drive Cafe reklamnih obeležja na preko 100 benzinskoj stanica NIS-a.