Implementacija «G-DRIVE» obeležja

Tokom 2016, 2017, godine završili smo implementaciju G-Drive reklamnih obeležja na preko 100 benzinskoj stanica NIS-a. .