KROVNE SVETLEĆE REKLAME PROJEKTUJEMO I PRAVIMO U RAZLIČITIM OBLICIMA I MATERIJALIMA SA LED RASVETOM ILI BEZ …

Ovo su reklamna obeležja koja su uglavnom velikih gabarita i za koju je potrebno detaljno i precizno projektovanje.

Pošto se uglavnom postavljaju na krovove zgrada neophodo je da ovakav vid reklame prati odgovarajuća noseća konstrukcija za koju su potrebni konstrukcioni i statički proračuni.

Navedene elemente smo kroz dugi niz godina iskustva savladali i sada smo više nego obučeni za njihovo projektovanje, pripremu, proizvodnju i montažu.

Ovakvi vidovi reklama se uglavnom izrađuju od aluminijumskog lima sa adekvatnom potkonstrukcijom u samom znaku i to u vidu ojačanja. Frontovi su od klirita u različitim debljinama ili frontovima od ceradnog frontlit plana sa apliciranim translucentnim PVC folijama u raznim nijansama boja.

Kontaktirajte nas!