DIGITALNI DISPLEJI

Digitalni ekrani koje nudimo su trenutno najmodernija reklamna obeležja. Modernija su i superiornija u odnosu na statične reklame. Ovakav tip Vam obezbeđuje veliku fleksibilnost u izmeni sadržaja, mutlimedijalan sadržaj i veliku vidljivost. Tehnologija koju koristimo je SMD sa dugim vekom trajanja, takođe u ponudi su ekrani za spoljnu i unutrašnju upotrebu sa adekvatnim nosećim konstrukcijama.Garancija na ovakve uređaje je 2 godine pa na više.

NAŠI RADOVI